“RamiCheck är utvecklad av teknikutvecklingsföretaget Realbridge tillsammans med Ramirent och finns att ladda ner på App Store och Google Play.”

 

https://www.ramirent.se/nyheter/ramicheck-gor-det-enkelt-att-halla-koll-pa-maskinerna

 

 

https://www.ramirent.se/nyheter/ramicheck-gor-det-enkelt-att-halla-koll-pa-maskinerna