Ett kompletterande verktyg

Vi digitaliserar de rutiner du har i dag. Du behöver inte uppfinna hjulet, byta affärssystem eller bygga ett helt nytt system. Vi digitaliserar och automatiserar helt enkelt de manuella rutiner du har idag. På så sätt känner alla medarbetare igen sig och det blir inte krångligare, bara enklare. I stället för att ha checklistor och blanketter på olika ställen finns allt samlat i mobilappen.

Det bästa verktyget är det som används

I dagens samhälle finns mobiltelefonen i handen hos nästan alla och är det enda ni behöver för att använda vår applikation. Nedan är ett urval av våra tjänster som många av våra kunder använder sig av i Realbridge.

Var är nycklarna någonstans? Vem har nycklar till fastigheten? Var förvaras alla kvittenser? Har de knappats in i systemet?

Realbridge applikation för digital nyckelhantering ger dig enkel och snabb tillgång till aktuell information om nyckelns status och användare. Oavsett var du själv befinner dig. Genom scanning av QR-koder med en smartphone registreras information och blir synlig i realtid. Omedelbar ordning och reda.

 • Unik info om varje nyckel

 • Omedelbar dokumentation

 • Överlämning i fält

 • Tidsbesparande

Full koll på din utrustning. Vem har tagit motorsågen eller släpvagnen? Var är elverket som borde vara återlämnat?

Med Realbridge system för att hantera utrustning och inventarier behöver du aldrig mer fundera på det. Glöm handskrivna papperslappar, att ringa runt och fråga folk eller ödsla tid på att själv gå och leta efter olika saker. Vi ser till att du får full kontroll över utrustning och inventarier. Du sköter all hantering enkelt i en app som du och dina medarbetare har i mobilen.

 • Info om nuvarande plats

 • Aktuellt lagersaldo och antal i fält

 • Unik info om varje objekt

 • Tidsbesparande

Vet dina anställda exakt vad som ska utföras på varje ställe? Kan en instruerande checklista både förklara vad som ska göras och underlätta rapporteringen till både dig och din kund?

Här använder vi instruerande checklistor, dvs en uppgift som skall utföras enligt vissa steg samt rapporteras att den är klar. Till exempel servar kunden kaffemaskiner ute hos sina kunder. Varje maskin förses med en unik QR-kod som i sin tur innehåller den unika instruktionen för den maskinen. Det gör att personalen får rätt instruktion på rätt plats och att rapporteringen av t ex vecko- eller månadsservice underlättas.

 • Unika checklistor

 • Enkel rapportering i realtid

 • Premium quality service

 • Tydlig dokumentation

Hör gärna av dig, så berättar vi mer!

BOKA DEMO

Kontakta oss